Top 5+ cây vợt cầu lông cho người mới chơi

z5459747531244 31253cf6e5334763332ef6028ca6604e

Bạn là người mới bắt đầu muốn chơi cầu lông và bạn muốn chọn một cây vợt cầu lông cho người mới bắt đầu? Để đảm bảo khởi đầu suôn sẻ cho hành trình chơi cầu lông của bạn. Điều quan trọng là phải chọn đúng thiết bị và hiểu những kiến ​​​​thức cơ bản về trò chơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 5+ cây vợt cầu lông cho người mới hàng đầu đáp ứng nhu cầu của người mới chơi. Hãy sẵn sàng phát huy tiềm năng của bạn và nâng tầm trò chơi cầu lông của bạn!

I. Yonex 

1. Yonex Muscle Power 2i

Đây là một mẫu vợt dành cho người mới bắt đầu. Nó có trọng lượng nhẹ, khoảng 80-85g, giúp người chơi dễ dàng cầm nắm và điều khiển. Thiết kế của vợt tập trung vào sự ổn định và khả năng kiểm soát, hỗ trợ người chơi mới phát triển các kỹ thuật cơ bản.

 
Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

2. Yonex Nanoray 20


Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

Là một mẫu vợt cầu lông cấp độ trung bình, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Vợt có trọng lượng khoảng 80-85g, thiết kế cân bằng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát, giúp người chơi có thể thực hành và cải thiện kỹ thuật một cách hiệu quả.

3. Yonex Arcsaber 11

Một mẫu vợt cầu lông có cấu trúc ổn định, phù hợp cho người mới bắt đầu. Với trọng lượng khoảng 85-90g, vợt mang lại sự thoải mái khi cầm nắm và dễ dàng kiểm soát trong quá trình tập luyện. Thiết kế này giúp người chơi mới có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật cơ bản.

z5473423913527 c6955f6419c1c8b7bb47a1edc59719d9
Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

4. Yonex Duora 6

thiết kế chưa có tên (5) (1)

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

Đây là một mẫu vợt cầu lông phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Với trọng lượng khoảng 85-90g, vợt mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát, giúp người chơi có thể thực hành và cải thiện kỹ thuật một cách hiệu quả.

5. Yonex Nanoray 10F

Mẫu vợt cầu lông có trọng lượng nhẹ, khoảng 75-80g, rất phù hợp cho những người mới bắt đầu. Thiết kế dễ cầm nắm và điều khiển, giúp người chơi mới có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật cơ bản một cách thoải mái.

thiết kế chưa có tên (6) (1)

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

II. Li-Ning 

Dưới đây là một số mẫu cây vợt của Li-Ning dành cho người mới bắt đầu chơi cầu lông

1. Li-Ning Windstorm 

z5473441590107 8b0e59de75b995d6045ada64c769393e

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

Đây là một mẫu vợt cầu lông cấp độ cơ bản, phù hợp cho những người mới bắt đầu. Với trọng lượng khoảng 77g, vợt dễ nắm cầm và điều khiển, giúp người chơi có thể tập trung phát triển các kỹ thuật cơ bản như đánh chắc, kiểm soát quả bóng tốt.

2. Li-Ning Turbo Charging 

thiết kế chưa có tên (7) (1)

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

Đây là một mẫu vợt cầu lông ở cấp độ trung bình, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Với trọng lượng khoảng 83g, vợt mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát, giúp người chơi có thể phát triển kỹ thuật một cách hiệu quả.

3. Li-Ning Windfire 60

Đây là một mẫu vợt cầu lông có thiết kế cân bằng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Với trọng lượng khoảng 85g, vợt mang lại sự ổn định và khả năng kiểm soát tốt, giúp người chơi có thể tập trung vào việc cải thiện kỹ thuật.

thiết kế chưa có tên (8) (1)
Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

4. Li-Ning Savage 9

Đây là một mẫu vợt cầu lông có trọng lượng nhẹ, khoảng 75-80g, rất phù hợp cho những người mới bắt đầu. Thiết kế dễ cầm nắm và điều khiển, giúp người chơi mới có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật cơ bản một cách thoải mái.

III. Victor

1. Victor Arise 

Đây là một mẫu vợt cầu lông cấp độ cơ bản, phù hợp cho những người mới bắt đầu. Với trọng lượng khoảng 80g, vợt dễ nắm cầm và điều khiển, giúp người chơi có thể tập trung phát triển các kỹ thuật cơ bản như đánh chắc, kiểm soát quả cầu tốt.

z5473459850636 17057a1721e62462ccc1493f8d765353

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

2. Victor Arrow Power 

thiết kế chưa có tên (9) (1)

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

Đây là một mẫu vợt cầu lông ở cấp độ trung bình, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Với trọng lượng khoảng 85g, vợt mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát, giúp người chơi có thể phát triển kỹ thuật một cách hiệu quả.

3. Victor Brave Sword 12

z5473468477091 8ac833d57de6aa828f4a44e55c188db2

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

Đây là một mẫu vợt cầu lông có thiết kế cân bằng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Với trọng lượng khoảng 88g, vợt mang lại sự ổn định và khả năng kiểm soát tốt, giúp người chơi có thể tập trung vào việc cải thiện kỹ thuật.

4. Victor Hypernano X80

Đây là một mẫu vợt cầu lông có trọng lượng nhẹ, khoảng 78g, rất phù hợp cho những người mới bắt đầu. Thiết kế dễ cầm nắm và điều khiển, giúp người chơi mới có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật cơ bản một cách thoải mái.

thiết kế chưa có tên (10) (1)

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

IV. Kawasaki

1. Kawasaki Jetspeed 

Đây là một mẫu vợt cầu lông ở cấp độ trung bình, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Với trọng lượng khoảng 87g, vợt mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát, giúp người chơi có thể phát triển kỹ thuật một cách hiệu quả.

z5473478608475 3b80de088e79201f8dbec6e7a5266142

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

2. Kawasaki Powerblade 1500

Đây là một mẫu vợt cầu lông có thiết kế cân bằng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Với trọng lượng khoảng 90g, vợt mang lại sự ổn định và khả năng kiểm soát tốt, giúp người chơi có thể tập trung vào việc cải thiện kỹ thuật.

3. Kawasaki Racket Force 

51rxgbl1yxl. sx679

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

Đây là một mẫu vợt cầu lông có trọng lượng nhẹ, khoảng 79g, rất phù hợp cho những người mới bắt đầu. Thiết kế dễ cầm nắm và điều khiển, giúp người chơi mới có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật cơ bản một cách thoải mái.

4. Kawasaki Speedforce 1200

Đây là một mẫu vợt cầu lông có cấu trúc ổn định, phù hợp cho người mới bắt đầu. Với trọng lượng khoảng 88g, vợt mang lại sự thoải mái khi cầm nắm và dễ dàng kiểm soát trong quá trình tập luyện. Thiết kế này giúp người chơi mới có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật cơ bản.

V. Mizuno

1. Mizuno Synchro 20

thiết kế chưa có tên (11) (1)

Hình ảnh minh hoạ – Nguồn internet

Đây là một mẫu vợt cầu lông cấp độ cơ bản, phù hợp cho những người mới bắt đầu. Với trọng lượng khoảng 84g, vợt dễ cầm nắm và điều khiển, giúp người chơi có thể tập trung phát triển các kỹ thuật cơ bản như đánh chắc, di chuyển và kiểm soát quả bóng.

2. Mizuno Exelia 30

Đây là một mẫu vợt cầu lông ở cấp độ trung bình, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm hơn. Với trọng lượng khoảng 88g, vợt mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát, giúp người chơi có thể phát triển kỹ thuật một cách hiệu quả.

4. Mizuno Attacker 70

Đây là một mẫu vợt cầu lông có trọng lượng nhẹ, khoảng 80g, rất phù hợp cho những người mới bắt đầu. Thiết kế dễ cầm nắm và điều khiển, giúp người chơi mới có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật cơ bản một cách thoải mái.

VI. Lời kết

Những cây vợt hàng đầu này cung cấp cho người mới bắt đầu những công cụ cần thiết để họ chơi xuất sắc trên sân. Bằng cách lựa chọn cẩn thận một cây vợt phù hợp với phong cách chơi và trình độ kỹ năng của mình. Người mới bắt đầu có thể tự tin bắt đầu hành trình chơi cầu lông của mình. Biết rằng họ có thiết bị hoàn hảo để phát huy hết tiềm năng của mình. Đừng quên tìm hiểu thêm về cách quấn cán vợt cầu lông để giúp chắc tay hơn trong khi thi đấu nhé!

Hãy chọn những thương hiệu vợt cầu lông uy tín để đảm bảo rằng bạn có một trải nghiệm tốt với bộ môn thể thao này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Index